Byla vydána nová verze OpenSSH, tedy implementace SSH 2.0 protokolu společně se SFTP a SSH serverem. Standardně je nyní vypnuta podpora pro starší protokol SSH 1 a DSA klíče. Ujistěte se, že tyto klíče nepoužívate pro připojení k serveru. Pokud ano, zajistěte si alternativní klíče. Po update se nebudete moci s DSA klíči připojit. Vypnutí podpory klíčů ovlivní i otisk klíče serveru, je tedy možné, že budete muset potvrdit nový otisk před připojením.