Práce s komplexními textovými editory a IDE (Integrated Development Environment - vývojové prostředí).