Nastavení barvy objektu pomocí vytvoření materiálu pro model.