Za využití křivek (Curves) vymodelujeme jednoduchou vázu.