Ukázka dostupných modelů z které lze použít jako základ komplexnějšího modelu a modifikátor Subdivision Surface, určený k vyhlazení modelu.