Vytvoření ukazatele na proměnnou a využití ukazatele jako argumentu funkce.Zadání úkolu - Prohození proměnných

Za splnění úkolu můžete získat až 10 bodů.

Napište zdrojový kód funkce, která bude přebírat dva ukazatele na celé číslo. Tato funkce prohodí hodnoty argumentů, tak aby i původní proměnné měli hodnoty prohozené. Pokud první proměnná měla hodnotu 8 a druhá 5, po prohození bude mít první proměnná hodnotu 5 a druhá 8.

Povolené přípony

cpp