Úvod do klonování repozitáře, prozatím pouze lokálně.