Konkrétní změny si můžeme zobrazit i v rámci určitého časového období, respektive mezi commity.