Kromě zobrazení historie projektu nám Git nabízí i zobrazení konkretních změn provedených před samotným commitem.