Automatické ignorování souborů a složek v repozitáři.