Vytvoření základního prázdného repozitáře projektu, který budeme používat pro tento kurz.