Řešení konfliktů, když byl editován ve dvou ruzných větvích stejný soubor.