Odeslání změn na vzdálený server pomocí příkazu git push.