Před tím než můžeme odesílat změny na server, musíme si vygenerovat SSH klíče používané pro autentifikaci.