Krátká lekce o možnosti zobrazení seznamu upravených souborů, které jsme v repozitáří (projektu) změnily.