Teorii obohatíme o praxi a ukážeme si jak zmiňované větve tvořit.