Základy programování GUI aplikací v jazyce Java za použití knihovny Swing.