Dynamicky a staticky typované programovací jazyky a jejich hlavní rozdíly.