Kompilace a proces, který s kompilací úzce souvisí.