Nedílnou součástí aplikace je její licence a licence zdrojového kódu.