Úvod do obecného programování, kde probereme co vše lze naprogramovat. Zabýváme se hlavně částmi, které jsou nezávislé na programovacím jazyku.